בורות המים

כיום חברה לאומית דואגת לספק לנו מים לברזים.
בעבר היה צורך לכל משפחה לאגור מי גשמים בכוחות עצמה.

לשם כך גגות הבתים נבנו בשיפוע רעפים באופן שמי הגשמים יגלשו למרזבים ומשם לאורך הרחוב הצפתי אשר בנוי בשיפועו של הר. מסע ניקוז המים הסתיים במאגרים של בורות מים שנבנו ליד כמעט כל מבנה ושימשו את תושבי המקום כמי שתיה ורחצה. בתקופות בצורת היו התושבים מעלים מים מברכות נחל עמוד אשר עובר בוואדי שלמרגלות צפת.