תנור אבן עתיק:

לפני כ- 100 שנה ויותר שימש תנור האבן העתיק את המקום כמאפיה לקהילה המקומית. כיום אנו משתמשים בו לצורך פעילות חווייתית של סדנה לאפיית חלות המשלבת גם הסבר מעמיק על הקשר בין חומר לרוח.

חדר בור המים: 
במרכז הרצפה של מבנה 'בית הקהל' ניתן לראות פתח עגול שדרכו היו שואבים בעזרת דלי את המים שבתוך בור המים שהתגלה מתחת. לאחרונה פתחנו שביל מעבר אשר מאפשר למבקרים להיכנס אל תוך הבור.