חדר 'אבנים יקרות'

הסיור שלנו פותח בחדר המוקדש למנהיג הרוחני של הקהילה היהודית – חסידית בצפת של תקופת עליית החסידים ורעידת האדמה.
רבי אברהם דב מאבריטש מכונה בפי כל 'חוזה הרעש הגדול'. הרבי צפה ברוח קודשו את רעידת האדמה, ובכך הציל את חסידיו מפני האסון.
לאחר הרעש הוא עודד את התושבים לא לנטוש את צפת. הוא פנה לשר משה מונטיפיורי ולכמה נגידים נוספים על מנת לשקם את חורבות בתי הכנסת העתיקים. כמו כן הוא קרא לקהילות חסידים מכל רחבי אירופה לעלות ולתמוך בקהילה הצפתית.

החדר 'אבנים יקרות' נקרא על פי סיפור מפורסם על האדמו"ר המוצג ע"ג שלט בחדר.
בנוסף, זהו חדר הוקרה עבור התורמים והנדיבים שתמכו בעמותה לאורך השנים.